Čím se zabýváme?

Váš spolehlivý partner v investiční výstavbě a administraci veřejných zakázek.

Profil společnosti

Profil společnosti

Specializuji se na administraci veřejných zakázek a inženýrskou činnost ve výstavbě. Svým zákazníkům a klientům nabízím individuální, osobní a profesionální přístup. Mým cílem je nabídnout komplexní a odborné služby v oblasti administrace veřejných zakázek a v inženýrské činnosti ve stavebnictví. Administraci veřejných zakázek provádím na celém území České republiky. Inženýrskou činnost ve výstavbě realizuji převáženě na území Královéhradeckého kraje, ale i v Pardubickém, Libereckém kraji a Středočeském kraji.

ADMINISTRACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Poskytuji komplexní zajištění přípravy a průběhu veřejných zakázek dle individuálních potřeb zadavatelů v souladu s aktuálním zněním zákona, případně s podmínkami dotačních programů podporovaných z fondů EU. Zadavatelům, kterým byla na jejich projekt přislíbena dotace, mohu zajistit dotační management.

Administruji všechny druhy zadávacích řízení, zejména pak otevřená řízení, zjednodušená podlimitní řízení a zakázky malého rozsahu. Ke každé zakázce zpracuji ve spolupráci se zadavatelem veškeré potřebné dokumenty a provedu nutné úkony k řádnému ukončení zakázky.

Provádím zadávací řízení na stavební práce, dodávky i služby. U zakázek na stavební práce mohu navíc využít mé zkušenosti z oboru. Vzhledem k tomu, že legislativa v oblasti veřejných zakázek se neustále vyvíjí, tak se průběžně vzdělávám, abych byl vždy schopen nabídnout profesionální služby.

Problematice veřejných zakázek se věnuji od roku 2004, od té doby jsem jich realizoval více jak 500 po celé České republice, nejvíce však v Královéhradeckém kraji a okolí. Jednalo se například o tyto zakázky:

stavební práce
(bytové, občanské, průmyslové a dopravní stavby, sportovní hřiště, kanalizace a vodovody)

dodávky
(cisternové automobilové stříkačky pro sbory dobrovolných hasičů po celé ČR (mapa realizovaných CAS zde - odkaz), zdravotnická zařízení nemocnic, dodávky IT, dodávky elektrické energie a zemního plynu, dodávky nábytku)

služby
(pojištění majetku města, zajištění úvěrů, školení, zpracování územního plánu, dodavatel projektové dokumentace, revitalizace zeleně)

INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

V rámci inženýrské činnosti provádím především výkon technického dozoru v průběhu realizace stavby. Svým klientům nabízím individuální, osobní a profesionální přístup. Mým cílem je nabídnout komplexní a odborné služby v přípravné fázi, v rámci realizace stavby a při kolaudaci stavebních projektů. Rozsah prováděných prací je závislý dle potřeb objednatele, lze dohodnout jen dílčí plnění inženýrské činnosti, např. příprava stavby, stavební dozor nebo jen dílčí konzultaci.

Inženýrskou činnost ve výstavbě realizuji převážně na území Královéhradeckého kraje.

 

Let na trhu
Realizovaných zakázek
Zadavatelů
Ve všech krajích ČR

Kontaktujte nás

Ing. Jan Tomek

Telefon: +420 777 244 236

E-mail: tomek@icvv.cz

ID datové schránky: t3ubdh

IČ: 62023373

Adresa: Zahradní 30, 542 34 Malé Svatoňovice