ceník služeb

 

Cena za administraci veřejných zakázek je závislá zejména na druhu zadávacího řízení, zda se jedná o zakázku malého rozsahu, podlimitní či nadlimitní zadávací řízení.

Cena za inženýrskou činnost se odvíjí od několika základních ukazatelů zakázky t.j.  požadovaný rozsah činnosti, lhůty výstavby a předpokládaných investičních nákladů stavby.

Při tvorbě ceny vycházím zejména z individuální kalkulace, dále ze Sazebníku pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA a z porovnatelných zakázek.

Konkrétní cenovou nabídku Vám rád předložím po sdělení požadovaných činností a údajů o zakázce.

Administraci veřejných zakázek a inženýrskou činnost provádím na základě mandátní smlouvy.

Platba za administraci veřejné zakázky je prováděna až po jejím celkovém dokončení.

6. 12. 2012

STAVBA ROKU 2012

Rekonstrukce Františkánského kláštera v Hostinném, kde jsem prováděl technický dozor investora od října 2010 do září 2011, získala titul Stavba roku 2012 a obdržela rovněž cenu veřejnosti.

Fotografie jsou umístěny v galerii webu.

Diplomy jsou umístěny v úřední desce webu.

18. 9. 2012

Prováděcí vyhlášky 230-232 Sb.

Od 1.9.2012 platí prováděcí vyhlášky k zákonu č.137/2006 Sb. Těmito vyhláškami jsou upraveny některé paragrafy zákona č.137/2006 po novele od 1.4.2012. Doporučuji zadavatelům provést revizi svých projktových dokumentací, které budou součástí zadávací dokumentace na veřejné zakázky po 1.9.2012.