inženýrská činnost

 

U inženýrské činnosti provádím především výkon technického dozoru v průběhu realizace stavby.

V rámci svých aktivit jsem schopen uskutečnit celou řadu různých výkonů inženýrské činnosti:

  • obstarání vstupních podkladů, objasnění základních cílů s investorem, zabezpečení průzkumných a geodetických prací pro vypracování dokumentace, zabezpečení výběru staveniště
  • projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování návrhu na zahájení územního řízení, obstarání územního rozhodnutí
  • projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění stavebního povolení
  • zabezpečování majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, zajištění vynětí ze ZPF a LPF, věcná břemena, nájemní smlouvy apod.
  • výkon inženýrské činnosti - technický ( stavební ) dozor investora při realizaci stavby, kontrola fakturace stavby
  • zajištění kolaudačního rozhodnutí, spolupráce s investorem při uplatňování požadavků, vyplývajících z kolaudačního řízení a garancí zhotovitele díla
  • činnost související s řízením kvality
  • konzultační a poradenská činnost v investiční výstavbě

Rozsah prováděných prací je závislý dle potřeb objednatele, lze dohodnout jen dílčí plnění inženýrské činnosti, např. příprava stavby, stavební dozor nebo jen dílčí konzultaci.

6. 12. 2012

STAVBA ROKU 2012

Rekonstrukce Františkánského kláštera v Hostinném, kde jsem prováděl technický dozor investora od října 2010 do září 2011, získala titul Stavba roku 2012 a obdržela rovněž cenu veřejnosti.

Fotografie jsou umístěny v galerii webu.

Diplomy jsou umístěny v úřední desce webu.

18. 9. 2012

Prováděcí vyhlášky 230-232 Sb.

Od 1.9.2012 platí prováděcí vyhlášky k zákonu č.137/2006 Sb. Těmito vyhláškami jsou upraveny některé paragrafy zákona č.137/2006 po novele od 1.4.2012. Doporučuji zadavatelům provést revizi svých projktových dokumentací, které budou součástí zadávací dokumentace na veřejné zakázky po 1.9.2012.