veřejné zakázky

 

Se vstupem do EU nabyl účinnosti 1.5.2004 zcela nový zákon o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb., uveřejněný ve Sbírce zákonů, částce 12 ze dne 5.2.2004. Tímto zákonem se zásadně změnil zákon č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který platil 10 let.

Vývoj legislativy je v tomto odvětví dost bouřlivý, v současné době platí zákon č.137/2006 Sb., který má za sebou celou řadu novel, poslední platí od 1.4.2012.

Od roku 2004 jsem administroval více jak 300 různých veřejných zakázek.

Zkušenosti mám z administrace zakázek ze zdrojů Evropské unie jako např. ROP, SFŽP, ESF, IOP, přeshraniční spolupráce apod.

Provádím zadávací řízení na stavební práce, dodávky i služby.

V  stavebních zakázek můžu s výhodou využít mé zkušenosti z oboru.

Veřejné zakázky realizuji po celé České republice.

V administraci veřejných zakázek se průběžně vzdělávám.

U stavebních zakázek jsem prováděl administraci:

Bytových,občanských, průmyslových a dopravních staveb, kanalizací a vodovodů.

U dodávek jsem prováděl administraci zakázek např.:

cisternových automobilových stříkaček pro sbory dobrovolných hasičů na území celé České republiky (více jak 40 CAS v období 2006-2013)
na zdravotnická zařízení do nemocnic
dodávky elektrické energie a zemního plynu
digitální kina
fotovoltaické elektrárny
dodávky IT
dodávky rolby na úpravu běžeckých tratí
vybavení sběrných dvorů
dodávky nábytku a interiérů
komunální vozidla

U služeb jsem prováděl administraci např.:

Pojištění majetku města
Zajištění úvěrů
Školení
Zpracování územního plánu
Dodavatel projektové dokumentace

6. 12. 2012

STAVBA ROKU 2012

Rekonstrukce Františkánského kláštera v Hostinném, kde jsem prováděl technický dozor investora od října 2010 do září 2011, získala titul Stavba roku 2012 a obdržela rovněž cenu veřejnosti.

Fotografie jsou umístěny v galerii webu.

Diplomy jsou umístěny v úřední desce webu.

18. 9. 2012

Prováděcí vyhlášky 230-232 Sb.

Od 1.9.2012 platí prováděcí vyhlášky k zákonu č.137/2006 Sb. Těmito vyhláškami jsou upraveny některé paragrafy zákona č.137/2006 po novele od 1.4.2012. Doporučuji zadavatelům provést revizi svých projktových dokumentací, které budou součástí zadávací dokumentace na veřejné zakázky po 1.9.2012.